The Easy Ghirello - Right Or Wrong

Att ha en coach

En coach kan vara bra att ha vid många tillfällen. Jag tror nog att alla känner till att alla fotbollslag till exempel har en coach som tränar upp spelarna och ser till att de håller sig i form och presterar bra på planen senare. Men en coach behöver ju inte bara vara till fotboll. Det kan ju även gälla arbetslivet. Det finns till exempel coacher som hjälper till med vissa arbeten. Coachning kan vara riktigt bra om man ska lära sig ett arbete. Man behöver ju verkligen någon som vägleder en och peppar en.